GDPR – Adatvédelem

ADATVÉDELEM

A Szamosújvári Közlöny és a www.kozlony.ro bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva, továbbá tilos a lap átvétele, feldolgozása, elektronikus tárolása, értékesítése a kiadó tulajdonos beleegyezése és írásos hozzájárulása nélkül. A lapból értesüléseket felhasználni és átvenni csak a Szamosújvári Közlöny és a www.kozlony.ro hivatkozásával lehet.

A www.kozlony.ro portálon megjelentetett minden információra vagy képi anyagra vonatkozó minden infó: a szerzői és ehhez kapcsolódó jogokról szóló 1996/8-as számú törvény, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1998/84-es törvény, a védjegyek és formatervezési mintavédelemről szóló 1992/129-es törvény. Az említett törvények által garantált jogok tulajdonosa a Szamosújvári Közlöny (www.kozlony.ro).
A Szamosújvári Közlöny fenntartja annak jogát, hogy az illetlen, trágár, törvénybe ütköző, illetve oda nem illő hozzászólásokat figyelmeztetés nélkül közölje.

A szerkesztőség fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a www.kozlony.ro oldal felhasználási feltételeit.

A lapban és a weboldalon felhasznált hírek első forrásból, saját szerzőktől, illetve az MTI hírszolgáltatótól származnak.

A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek és nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét.

A lapot a Téka Alapítvány és a Creative Works nyomtatják.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Szamosújvári Közlöny és a www.kozlony.ro ingyenesek, de támogatást bármikor elfogadunk. Amennyiben ezt tenné jelezze a 0770109709 telefonszámon.

Igény esetén a lapot ingyenesen házhoz szállítjuk. A regisztráláshoz meg kell adnia az email címét, vagy a telefon számát mely személyes adatoknak minősül. Az Európai Unió és Tanács (EU) rendeletet fogadott el a személyes adatok védelméről és szabad áramlásáról, ez az úgynevezett General Data Protection Regulation – rövidítve GDPR –, a 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban GDPR). A Szamosújvári Közlöny, az említett rendelet valamint a személyi adatvédelemről szóló hazai jogszabályok előírásainak a maradéktalan betartásával kezeli és tartja nyilván ezeket az adatokat, annak megfelelően, ahogyan az engedélyezésben szerepel. A regisztrációkor megadott személyes adatokat nem tesszük hozzáférhetővé senki más számára, csak kifejezett jóváhagyással, kivéve azokat az eseteket, amelyekre jogszabályi kötelezés vagy hatósági eljárás létezik. Amennyiben kiderül, hogy Ön harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon, más személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során kárt okozott, Ön köteles ezekért a felelősségvállalást viselni. Ilyen esetben a kiadónak törvényesen minden segítséget meg kell adnia a hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szamosújvári Közlöny arra törekszik, hogy az adatvédelmi jog hatályos előírásai alapján a szolgáltatása minden szempontból, műszaki szempontból is, biztonságos legyen. Ez vonatkozik az internetes oldalt kezelő és elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat és személyes adatokat szintén üzleti titokként köteles kezelni.

A Szamosújvári Közlöny zminden tőle telhetőt megtesz a hatályos adatvédelmi törvények szerint és saját felelősségi hatáskörén belül, a weboldal felhasználóinak személyes adatai védelme érdekében, az adatok tárolása, feldolgozása és őrzése során.

Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik, hogy adatait a GDPR valamint a hatályos hazai jogszabályok tiszteletben tartásával kezeljük.