Legújabb híreink

Bánffy-kastély EURO 2024 román kupa Lászlóffy-ház válogatott
0 0
Read Time:9 Minute, 55 Second
Nagy öröm volt a tegnapi havazás

Szamosújvár legrégebbi magyar óvodája, a Sünike óvoda, városunk minden szegletéből jól megközelíthető, ugyanis településünk központjában helyezkedik el. Katona Annamária és Iuhos Ildikó óvónők nagy szeretettel válaszoltak kérdéseinkre:

 • Mi jellemzi az óvodát, milyen a szellemisége?

A Sünike óvoda tulajdonképpen nem is óvoda, hanem egy olyan „kis kuckó” (mondanák a gyerekek), ahol a Nyuszikák és a Katicák csoportja, óvónéniikkel, dadusaikkal és a szülői közösséggel együtt egy nagy ”süni” családot alkot. Bensőséges hangulata, összefogása, együttműködése nem csak az óvónőkre, dadusokra jellemző, hanem a gyerekek szüleire és hozzátartozóira is. Óvodánk szellemiségét a gyermekközpontúság, a lelki-testi biztonság, az önmegvalósítás és a kompetencia alapú óvodai nevelés jellemzi.

Gyermekközpontúság: A gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására törekszünk. Alapul vesszük a gyerekcsoport sokszínűségét, érdeklődését, életkori sajátosságait, az érés sajátos törvényszerűségeit. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, és képességeit, biztosítva mindenki számára az egyenlő hozzáférést, jogainak érvényesítését.

Lelki- testi biztonság: Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtünk, a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével. A gyermeknek adott szeretetünktől megnyílik a fejlődés lehetősége, – a megszerzett biztonságérzettől – egészséges személyiségű gyermek fejlődik.

Önmegvalósítás: Középpontba helyezve a gyermeket, lehetőséget nyújtunk a személyiség kibontakoztatására. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján történik és kiterjed a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésére is.

Mit jelent a kompetencia alapú nevelés a gyermeknek?

 • Önfeledt, boldog gyermekkort.
 • Kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, miközben képességeik fejlődnek.
 • Kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben.
 • Átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát- fejlődik beszédük, képzelőerejük.
 • Átérezhetik a hagyományok üzenetét, kulturális tudatosságuk felé lépegetnek.
 • Bábozhatnak, dramatizálhatnak, átélhetik a mesehősök kalandjait.
 • Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról.
 • Játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől.
 • A kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják.
 • Megtapasztalják, hogy megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges.
 • Játék közben észrevétlenül készülnek az iskolára és a hétköznapi élet kihívásaira- gyakorlati tapasztalaik bővülésével.

„A Sünike óvoda az összefogás jelképe, ezért lelkülete, szellemisége is csak ebből fakadhat”- állítja Iuhos Ildikó újonnan érkezett óvónő, aki pár hónap alatt ezt tapasztalta ebben az intézményben.

 • Hány gyerek van beiratkozva?

A gyereklétszám évek óta minden évben meghaladja az 50-et. Pontos számot nem tudunk írni, mert év közben is iratkoznak óvodánkba, természetesen a megszabott helyek függvényében.Tavaly például a 60 gyereknél is több volt.. Ez azért jó, mert mindenki tudja, hogy a kisebbek immunrendszere még kialakulóban van, ezért többet hiányoznak. De pont a létszámnak köszönhetően (a megfázásos időszakbra gondolunk) beszélhetünk optimális napi jelenlétről a kisebb csoportban is.

 • Melyik a legnagyobb kihívás az óvoda életében?

A legnagyobb kihívás számunkra nem más, mint óvodánk szépítése. Úgy gondoljuk, hogy minden szempontból eleget teszünk, egyedül ezt az arcát kell óvodánknak ékesíteni. Minden szamosújvári lakos tudja, hogy a régi épületek felújításra szorulnak. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy egy jó ideje ez a folyamat már elindult és remélhetőleg hamarosan újabb jó hírekkel szolgálhatunk ilyen téren. Szeretnénk az udvart és a hátsó épületet rendbe tenni.

A szülők közbenjárásával, a két csoportban függönyöket fogunk lecserélni és új bútorzattal gazdagodunk. Kinéztük már, a napokban rendeltük meg ezeket és a mai napon meg is érkezett a szállítmány. Picit ezt is kihívásnak fogjuk fel, de nagyon várjuk a végeredményt. Szombaton, szóval ma a kedves apukák szerelik össze ezeket.

A főépület termei már felfrissültek, amikor meszeltünk. Emellett otthonossá, családiassá tettük a kézzel készített díszeinkkel. Ezt a  hangulatot nem volt nehéz odavarázsolni, ugyanis valamikor örmény-lakta családok népesítették be. Szerény óvodánk nem nagy intézmény jellegű, végképp pont ez adja meg otthoniasságát. Elférünk benne sokan is, hiszen valamikor 4 csoportnyi gyereket fogadott magába.

 • Milyen szervezetek vagy magánszemélyek segítik valamilyen módon az óvodát?

Szerencsénkre szolgál az, bátran és büszkén mondhatjuk, hogy a segítségnyújtás és a támogatás szinte minden nap megtapasztalható minálunk. Nagyon reméljük, hogy nem marad ki senki a felsorolandó listából, de ha mégis, akkor elnézést kérünk.

A szülői közösség (a volt és jelenlegi szülőket beleértve)mindig mindenben támogatta a két magyar csoportot. Nagyon sok olyan eszközt, játékszert stb. sikerült megvásárolni vagy akár beszerezni, ami ugyebár könnyített a munkánkban:padlószőnyeg, játékok, könyvek, matricák, papírkészlet, óvodai jelek készítése, piros pont készítése, fogyóeszközök, nyomtató és sorolhatnánk…. Nagy meglepetésünkre, a kedves szülői közösségünk a téli ünnepek alatt számos más helyen is kopogtatott (szervezeteknél, cégeknél, alapítványoknál, magánszemélyeknél) és tudtunk szerint mindenhol pozitívan fogadták indítványozásukat. Ennek következtében új függönyeink, hangosításunk és bútorzatunk is lesz. A spirálozó gép pont év elején került tulajdonunkba. Úgy értesültünk, hogy kivetítő vászonnal és videó projektorral finanszíroznak még. Mindemellett havat is sepertek, faházikót, polcokat, bútrot is összeraktak,  szóval bármikor számíthatunk rájuk akkor is, amikor fizikai munka adódik. Az effajta munkában a szülői közösségen kívül meg kell említenünk név szerint Tibi bácsit, aki a „sürgősségi” listánkon az első.

Nagyobb motivációt nem is kaphat egy pedagógus, mint érezni e közösség erejét és törődését.

A Téka Alapítvány- ez az a szamosújvári intézmény, aki minden problémánkra, gondunkra megoldást kapott. Sok évig az alapítvány autójával szállíthattuk a gyerekek számára a román tagozatú napköziből az ételt, ezt a feladatot most a polgármesteri hivatal vette át. Évek óta 4 órás dadussal támogat ( a tanügyben dolgozók tudják elég jól, hogy személyzethiányban szenved majdnem minden intézmény), 2 éve pedig a Kemény Zsigmond Elméleti Líceummal karöltve, az ott alkalmazott karbantató szükség esetén hozzánk is ellátogat. Minden hívásunkra, kérésünkre, az alapítvány munkatársai résen vannak. Könyvcsomag, nyomtató, padlószőnyeg, játékok a csoportszobákba… az udvarra, faházikó, padok és rugós hintáztatók kerültek közel 10.000 lejes értékben, amit a Téka pályázott le nekünk a Communitas Alapítványtól. Mindenért köszönetet mondunk. Ráadásul bármikor szívesen fogadnak az alapítvány könyvtárába, a népi viseletekkel tele raktárba, az agyagozó műhelybe(az agyagot az oviba ingyen kaptuk, ahányszor kértünk, vagy amikor az óvónők útravalót készítettek az iskolába repülő Katicáknak). Díjmentesen használjuk a Téka konferenciatermét minden olyan alkalommal, amikor ünnepélyeket szervezünk, de akkor is gondoskodtak rólunk és buszt biztosítotttak, amikor bábszínházba készültünk pár tucat gyerekkel.

A Polgármesteri hivatal és egyben a helyi tanács egy jó ideje számos esetben segít és támogat: átvállalta az étel hozatalát, amit fentebb is említettünk. Szóvívőink ez irányban a szamosújvári  RMDSZ tanácsosaivoltak. Általuk sikerült az összes belső teret kifesteni, mosogatógéppel, mosógéppel, porszívóval támogatott a hivatal, de személyes adománnyal is támogattak. Továbbá a Szamosújvári Területgazdálkodási Vállalat (ADP) bevállalta, hogy az udvarunk szomszédos falát felújítsa. Ennek a munkának a végeztével sikerült az udvar nagyrészétletérkövezni és gumiszőnyegezni.  A továbbiakban is partnereink leszenek, hiszen az udvart és a hátsó épületszárnyat támogatásukkal fogjuk rendbe tenni. A Kolozs Megyei Tanács is közbenjárt többször a jó működtetésünk érdekében. Tervben van az is, hogy az elkövetkezendő munkálatnak a lebonyolítása alatt, óvodánk egy jótékonysági, adományozási akciót fog indítani.

A szamosújvári református- és katolikus egyház is támogatja óvodánkat. Dani papbácsi minden karácsonykor angyaljárásra hívja óvodánk összes gyermekét, Küsi papbácsi pedig mindig gondol ránk is olyankor, amikor az úgynevezett cipődobozos ajándékokat kapja az egyház. Hála és köszönet ezért!

A CreativeWorkshop cég  gyönyörű Bogyó és Babócás ülő párnácskákkal ajándékozott meg, amikor a Meseszigetet alakítottuk ki.

A Csaba Clean cég is rendszeresen segítségünkre van, ugyanis akciós árban mossa szőnyegeink, matracaink.

A Ptech Computers & Service cégtől már egy jó ideje kedvezményes áron kapjuk a tonert a nyomtatókba.

A GKTech cég pedig díjmentesen javította meg az egyik elromlott nyomtatónkat, tavaly pedig utána járt és beszerezte nekünk az új professzionális nyomtatót abból a pénzösszegből, amit a szülők adományoztak erre.   

Idén új kis székeinket a MISI 99 EXIM cég vásárolta meg. Köszönet ezért!

A Kárpát-medencei  Óvodafejlesztési  program keretén belül, az elmúlt években könycsomagot kaptunk, illetve nagy értékű tornafelszereléshez, zenei hangszerekhez, laptopokhoz juthattunk.

A Rákóczi Szövetség könyvvel és kis édességgel ajándékozza az iskolába készülő gyerekeket.

A Becker cég  tálcákkal támogatta csoportjainkat az elmúlt években.

Kétségkívül, hogy a listát még lehetne folytatni, s talán akkor sem érnénk a végére….

5.Milyen programjaitok voltak 2022-ben?

Tavaly még nem sikerült a régi kerékvágásba kerülni, hiszen a Covid nem minden esetben hagyta ezt, de igyekeztünk széppé varázsolni a kicsinyeink életét. A mindennapi teendőink mellett az extracurriculáris tevékenységeink bonyolítottuk le havi rendszerességgel (piacozás, bábszínház, gyümölcssaláta készítés és savanyúság eltevés, Mikulásozás, kántálás, farsangolás, kertészkedés, virágültetés, város-séta stb….)

Továbbá mindkét csoportunk részt vett az elmúlt években a olyan országos szintű projektekben, melyek színesebbé varázsolták ovis létünket és mindenképpen ezek lebonyolítása alatt fejleszthettük a gyerekek érzelmi szintjét („Igen, tudod!”-projekt„Da, poți!”), a Kalokagathia projekt  a mozgásról, sportról  és egészségről szólt, az „Olvassunk a III. évezredért”-„Să citim pentru mileniul III” projektben az olvasásra, az irodalomra, a mondókázásra, mesékre, a szép  és tiszta beszédre fektettük a hangsúlyt. A „Színek a békéért”- „Culori pentru pace” projektben a béke, a szeretet, az elfogadás került az előtérbe.

Kialakult Meseszigetünkben (meseolvasó kuckó párnákkal, könyvekkel) az Olvass nekem 100 mesét projektben tevékenykedtünk. Alkalomadtán partnereinkkel találkoztunk. Régi partnereink a szamosújvári Kemény Zsigmond elemisei, de a líceum nagyobb diákjai is visszatérnek hozzánk. Kántálni jöttek, betlehemest mutattak be, illetve kis előadást és interaktív bemutatót is tartottak a körnzeyetvédelemről ovisainknak. Újabb parnerkapcsolatot alakítunk ki idéntől a baróti óvodával. Nagyon várjuk a közös terveink lebonyolítását. Az udvar berendezése a GRLI (Grădina de relaxare, liniște și învățare/ Lazító, megnyugtató és tanuló kert) országos projekt alapján fog történni. Tavaly már beiratkoztunk ebbe a programba, viszont, amíg az udvar hátsó része nem alakul át, nem szeretnénk elsietni ennek berendezését. Addig figyelemmel követjük ennek a projektnek menetét. Rajzkiállítást szerveztünk azon óvodások rajzaival, akik tavaly decemberben a szamosújvári RMDSZ által szerveztett Karácsony gyerekszemmel című a versenyre beneveztek.

Számtalan nemzetközi,országos, megyei és helybéli szintű konferencián, szimpoziumon, továbbképzőn vettünk részt mi, pedagógusok, illetve versenyekre, vetélkedőkre a  gyerekeinkkel is beneveztünk (rajz, kollázs, népi gyerekjáték, néptánc, népdal, ének, sport)

 • Melyik a legnagyobb megvalósításotok?

Nem tudjuk, hogy lényegében mi nevezhető megvalósításnak egy óvodában: a boldog gyerek?…az elégedett szülő?… a meghatódott nagyszülő?- aki büszkén közli velünk, hogy „ Ezelőtt 60 évvel  én is ide jártam, óvó néni!”-…vagy talán a kialakított miliő, ami szemünk láttára szépül?…a kolléganők egymás iránti tisztelete, barátsága, szakmai felkészültsége és tapasztalata?… vagy az a belső nyugodt lelkiismeret, hogy pedagógusként és emellett emberként, helyt állunk akkor is, ha szeretnek és akkor is, ha „hátba veregetnek”?

Összességében MINDEN! És még valami….Szórványban élünk. Célunk a megmaradás. Ilyen téren a  legnagyobb megvalósítás az lesz, ha azért, amit mi most cselekszünk, tervezünk, véghezviszünk,  itt évek vagy évtizedek után is óvoda lesz, mosolygós gyerekekkel, akik anyanyelvükön tanulhatnak.

 • Mire vagytok a legbüszkébbek?

A legbüszkébbek? Talán arra, hogy fejlődünk minden szinten és további közös célokat tűztünk ki a gyerekekkel, a szülőkkel, a támogatóinkkal együtt. Igazándiból rájuk vagyunk a legbüszkébbek, a nagy családunkra. A régi épület, a régi értékek- erre épül a ma kihívásainak való megfelelés, hogy  a pici háromévest csillogó szemű, érdeklődő, barátságos nagycsoportosként engedjük iskolába.

Minden olyan kedves tekintet, szó, cselekedet, segítség, akció, közbenjárás összefogás, ami segít az oktatási-nevelési folyamatunkban, büszkeséggel tölt el.

 • Mi az, amit idénre terveztetek, de nem jött össze?

Említettük már, hogy az óvoda szépítésébe kezdtünk bele. A hátsó udvaron jóvá lett hagyva egy épületrész lebontása. Ez még nem történt meg, de tudjuk, hogy hamarosan beindul a lebontás és felújítás. A másik terv, ami nem jött össze, az még egy dadus állás jóváhagyása. Tavaly a tanfelügyelőség jóváhagyta a két napközis csoportot, amiért nagyon hálásak is vagyunk, viszont kisegítő személyzettel nem tudtak támogatni. Reménykedni tudunk csak, hogy  ez a kérésünk is megvalósul mihamarabb.

 • Milyen programokat terveztek jövőre?

A tanév elején általában tudjuk már, hogy mit szeretnénk véghezvinni, de mindig akad újabb és újabb projekt, tevékenység.

Folytatjuk az extracurriculáris tevékenységeinkkel, a partnerkapcsolatainkkal, a beiratkozott országos, megyeközi és helyi projektjeinkben véghezvisszük teendőinket,   megpróbálunk minél többet kint lenni a szabadban, versenyekre iratkozunk, pedagógusi továbbképzőkön veszünk részt. Érdemes kiemelni a népi gyerekjátékokat, a népdalokat és a néptáncot-mert ugye, már táncolunk is- és napi szinten beleolvadunk saját kultúránkba.

Utoljára, de nem utolsó sorban, legfőbb tevékenységünk következzen: JÁTSZUNK, JÁTSZUNK, JÁTSZUNK!!! Mert ettől lesz gyermek a gyermek, s mert az ilyen gyermekből lesz kiegyensúlyozott, boldog felnőtt!

Köszönjük a lehetőséget, hogy dióhéjban vázolhattuk óvodai kis életünk. Áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak!

Éva-, Ildikó-, Katinka- és Anna óvó, Erzsi és Kati dadus 😊

Kelt: Szamosújváron, 2023 január 28. napján

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Share Article: